تابلو فرش قوه خانه قدیم

در انبار

تابویی زیبا  و سنتی  بیانگر نقشی از قهوه خانه های قدیم تابلویی جالب و کاری متفاوت   مناسب اماکن سنتی که مایلند محیط خود را  متمایز تر از اماکن دیگر نشان دهند میباشد .

9,000,000 تومان