گلیم طررح خشت اعلای سیرجان

در انبار

گلیم فرش دست بافت سیرجان با رنگ بندی زیبا ومتنوع و  بافتی بینظیر ارزشمند فرشی مرغوب برای محیط خانه میباشد .

1,600,000 تومان