گلیم فرش دست بافت بینظیر سیرجان

در انبار

گلیم فرش دست بافت سیرجان میباشد . نقش نگاری متفاوت از سایر گلیم فرش های موجود نقشی ترکیبی از قبیل خط وراه راه نقش گلدون و خشت را دارا میباشد فرشی عالی و زیبا مناسب با هر دکوراسیون منزلی میباشد ااز مقاومت بالا و نرم بودن بافت متوان به عنوان ویژگی بارز این نوع گلیم فرش ها اشاره کرد .

2,000,000 تومان